Ga direct naar


Statutenwijziging

donderdag 10 oktober 2013 13:04

Op donderdag 10 oktober 2013 heeft Stichting Beheer SNS REAAL de statuten gewijzigd. Door de nationalisatie van SNS REAAL d.d. 01-02-2013 is de governance-rol die Stichting Beheer als meerderheidsaandeelhouder van SNS REAAL had komen te vervallen. Dit was reden voor het bestuur om een van de statutaire doelstellingen van Stichting Beheer – het behartigen van de belangen van SNS REAAL – te schrappen. Het doen van uitkeringen met een ideële of sociale strekking is nu de enige statutaire doelstelling van de Stichting. Gelijk met de wijziging van het doel van de stichting zijn ook de bepalingen in de statuten die specifiek betrekking hadden op SNS REAAL, het deelnemen in SNS REAAL of restricties ten aanzien van de benoeming van oud bestuurders van SNS REAAL, gewijzigd of komen te vervallen.

De nieuwe statuten zijn via de pagina Statuten op deze website te bekijken.

« TerugStichting Beheer SNS REAAL
Orteliuslaan 27
3528 BA  UTRECHT

E: contact@beheersnsreaal.nl

T: (070) 206 01 70*

*) Telefoon VDH Bestuurszaken, vraagt u naar Gert van der HouwenHandelsregister KvK Utrecht
nr. 41091124
Snelkoppelingen

.