Ga direct naar


Verklaring inzake beroep tegen nationalisatie

donderdag 07 februari 2013 17:58

Utrecht (7 februari 2013). Zoals bekend kunnen belanghebbenden tot en met maandag 11 februari a.s. tegen het besluit tot nationalisatie van SNS REAAL in beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Stichting Beheer SNS REAAL zal van deze mogelijkheid geen gebruik maken. Stichting Beheer is van mening dat nu SNS REAAL in een rustiger vaarwater is gekomen, haar belang niet wordt gediend met een onzekere toekomst die het gevolg zou kunnen zijn van een beroepsprocedure.

Stichting Beheer wacht nu het aanbod tot schadeloosstelling van de Minister van Financiën af.
Wel zet Stichting Beheer intussen de denklijnen uit waarlangs een mogelijk verweer tegen het aanbod tot schadeloosstelling bij de Ondernemingskamer vorm gegeven zou kunnen worden.

« TerugStichting Beheer SNS REAAL
Orteliuslaan 27
3528 BA  UTRECHT

E: contact@beheersnsreaal.nl

T: (070) 206 01 70*

*) Telefoon VDH Bestuurszaken, vraagt u naar Gert van der HouwenHandelsregister KvK Utrecht
nr. 41091124
Snelkoppelingen

.