Ga direct naar


NOG Collectie

Stichting Beheer is niet langer eigenaar van de NOG Collectie, een verzameling moderne kunst die ruim 500 werken van 105 kunstenaars omvat. De werken worden geregeld uitgeleend aan musea en culturele instellingen.

In oktober 2020 werd een schenkingsovereenkomst getekend waarin is vastgelegd dat de NOG Collectie met ingang van 1 januari 2021 geschonken wordt aan het Stedelijk Museum Schiedam.

Dit museum is al sinds 2013 verantwoordelijk voor het beheer en behoud van de NOG Collectie.

De NOG Collectie wordt onderdeel van de museale collectie van het Stedelijk Museum Schiedam maar blijft als afzonderlijke collectie zichtbaar.

Stichting Beheer heeft de schenking gepaard laten gaan met een donatie aan het Stedelijk Museum Schiedam. Ook is een bedrag beschikbaar gesteld voor de organisatie van een overzichtstentoonstelling met werken uit de NOG Collectie.

==================

Met ingang van 1 september 2013 is Stichting Beheer een alliantie aangegaan met het Stedelijk Museum Schiedam. Het museum heeft het beheer van de NOG Collectie overgenomen van Stichting Beheer. Daarnaast maakt het Stedelijk Museum Schiedam tentoonstellingen, waarbij de collectie van het museum en de NOG Collectie uitgangspunt zijn.

==================

Om de zichtbaarheid van de NOG Collectie te vergroten is eind 2012 een website gelanceerd: www.nogcollectie.nl.

Centraal op de website staan uiteraard de collectie en de kunstenaars, maar ook is te lezen hoe de NOG Collectie is ontstaan, welke tentoonstellingen er zijn geweest, waar kunstwerken van de collectie te zien zijn en hoe een aanvraag voor bruikleen kan worden ingediend.

==================

Snelkoppelingen

.