Ga direct naar


Profiel

Stichting Beheer SNS REAAL heeft als statutaire doelstelling*: het doen van uitkeringen met een ideële of sociale strekking.

Het vermogen dat de Stichting hiervoor ter beschikking heeft, wordt professioneel en duurzaam beheerd.

Voor de financiële ondersteuning van goede doelen stelt Stichting Beheer SNS REAAL jaarlijks een budget ter beschikking aan Fonds 21 (voorheen SNS REAAL Fonds).  Het Fonds behandelt de aanvragen voor donaties en selecteert welke sociaal maatschappelijke projecten en projecten in de sfeer van kunst en cultuur voor een donatie in aanmerking komen.

* Door de nationalisatie van SNS REAAL d.d. 01-02-2013 kwam de governancerol die Stichting Beheer SNS REAAL als meerderheidsaandeelhouder van SNS REAAL had, te vervallen. Dit was reden voor een statutenwijziging d.d. 10-10-2013 waarbij  de statutaire doelstelling  – het behartigen van de belangen van SNS REAAL – is geschrapt.Stichting Beheer SNS REAAL
Orteliuslaan 27
3528 BA  UTRECHT

E: contact@beheersnsreaal.nl

T: (070) 206 01 70*

*) Telefoon VDH Bestuurszaken, vraagt u naar Gert van der HouwenHandelsregister KvK Utrecht
nr. 41091124
Snelkoppelingen

.