Ga direct naar


Verklaring inzake nationalisatie SNS REAAL

vrijdag 01 februari 2013 13:44

Stichting Beheer SNS REAAL heeft kennis genomen van de beslissing van het Ministerie van Financiën om SNS REAAL te nationaliseren. Als meerderheidsaandeelhouder van SNS REAAL heeft de Stichting voor zover dat binnen haar mogelijkheden lag, meegewerkt aan de totstandkoming van een door SNS REAAL gewenste private oplossing. De Minister heeft om hem moverende redenen anders besloten.

 Alle gewone aandelen SNS REAAL,  de aandelen B en Core Tier 1 capital securities van de Stichting zijn onteigend ten name van de Staat der Nederlanden.  Het vrij belegbare vermogen van de Stichting Beheer wordt door de nationalisatie niet geraakt. Op de korte termijn heeft dit dan ook geen gevolgen voor de culturele en maatschappelijke instellingen die via het SNS REAAL Fonds met donaties worden ondersteund. Het budget voor het SNS REAAL Fonds blijft voor 2013 hetzelfde als in 2012. Alle aangegane verplichtingen zullen worden nagekomen. Het bestuur van Stichting Beheer zal met het bestuur van het Fonds in overleg treden over het langere termijn beleid van het Fonds.

Utrecht, 1 februari 2013

« TerugStichting Beheer SNS REAAL
Orteliuslaan 27
3528 BA  UTRECHT

E: contact@beheersnsreaal.nl

T: (070) 206 01 70*

*) Telefoon VDH Bestuurszaken, vraagt u naar Gert van der HouwenHandelsregister KvK Utrecht
nr. 41091124
Snelkoppelingen

.