Ga direct naar


Uitspraak Ondernemingskamer

dinsdag 16 juli 2013 15:29

Op 11 juli 2013 heeft de Ondernemingskamer uitspraak gedaan inzake de schadeloosstellingsprocedure voor de onteigende effecten en vermogensbestanddelen SNS REAAL NV en SNS Bank NV.

De Ondernemingskamer zal deskundigen benoemen om de waarde van de onteigende effecten en vermogensbestanddelen SNS REAAL NV en SNS Bank NV te onderzoeken. Naar de mening van de Ondernemingskamer heeft de Minister de aangeboden schadeloosstelling van nul euro onvoldoende toegelicht. 

De deskundigen dienen voor de waardebepaling van de gewone aandelen SNS REAAL de beurskoers voorafgaand aan de nationalisatie in hun overwegingen  mee te nemen.

Het verweer van Stichting Beheer dat de onteigende capital securities niet achtergesteld zouden zijn, is door de Ondernemingskamer verworpen. De Ondernemingskamer heeft geen uitspraak gedaan over de bijzondere positie van de aandelen-B die voor de onteigening een waarde vertegenwoordigde van euro 600 miljoen. De deskundigen zullen naast de waarde van de gewone aandelen SNS REAAL ook de waarde van de aandelen-B en capital securities op het moment van onteigening moeten vaststellen.

Het is nu afwachten wat de vervolgstappen van de Staat zullen zijn. De Ondernemingskamer heeft tussentijds cassatieberoep tegen de beschikking opengesteld.

« TerugStichting Beheer SNS REAAL
Orteliuslaan 27
3528 BA  UTRECHT

E: contact@beheersnsreaal.nl

T: (070) 206 01 70*

*) Telefoon VDH Bestuurszaken, vraagt u naar Gert van der HouwenHandelsregister KvK Utrecht
nr. 41091124
Snelkoppelingen

.