Ga direct naar


Relatie met SNS REAAL

Vóór de nationalisatie van SNS REAAL op 1 februari 2013 was Stichting Beheer de meerderheidsaandeelhouder van deze toen nog beursgenoteerde bank-verzekeraar. SNS REAAL verleent diensten op het gebied van bankieren en verzekeren. Een van de doelstellingen van Stichting Beheer was het behartigen van de belangen van SNS REAAL. Niet alleen van de onderneming zelf, maar ook van de mensen die er werken.
Deze doelstelling is met de statutenwijziging van 10 oktober 2013 geschrapt, omdat door de nationalisatie de governance-rol die Stichting Beheer als meerderheidsaandeelhouder had, is komen te vervallen.

De afgelopen jaren zijn er duidelijke voorbeelden geweest van de manier waarop Stichting Beheer steun verleende aan SNS REAAL.

In 2007 verwierf SNS REAAL de verzekeraar AXA Nederland. Om deze koop te financieren gaf SNS REAAL voor € 350 miljoen aan nieuwe aandelen uit. Om de liquiditeit in het aandeel SNS REAAL te vergroten, verkocht Stichting Beheer voor een bedrag van € 250 miljoen aan aandelen SNS REAAL.

In 2008 kocht SNS REAAL de Nederlandse en Belgische activiteiten van de verzekeraar Zwitserleven. Stichting Beheer maakte de financiering mogelijk door zes aandelen-B van SNS REAAL te kopen, voor een bedrag van € 600 miljoen.

De financiële crisis in 2008 leidde er aan het eind van dat jaar toe dat SNS REAAL - voor alle zekerheid - extra kapitaalsteun heeft gekregen. De Nederlandse Staat bracht € 750 miljoen in en Stichting Beheer € 500 miljoen.Stichting Beheer SNS REAAL
Orteliuslaan 27
3528 BA  UTRECHT

E: contact@beheersnsreaal.nl

T: (070) 206 01 70*

*) Telefoon VDH Bestuurszaken, vraagt u naar Gert van der HouwenHandelsregister KvK Utrecht
nr. 41091124
Snelkoppelingen

.