Ga direct naar


Relatie met Fonds 21

Stichting Beheer SNS REAAL heeft als statutaire doelstelling het doen van uitkeringen met een ideële of sociale strekking. Jaarlijks stelt Stichting Beheer een budget van ca € 10 miljoen beschikbaar aan Fonds 21. Twee bestuurders van Stichting Beheer hebben zitting in het bestuur van Fonds 21.

Fonds 21 behandelt aanvragen voor donaties en selecteert welke projecten op het gebied van Kunst en Cultuur en Jongeren en Maatschappij voor een donatie in aanmerking komen. Op de website van  Fonds 21 is onder meer te zien welke projecten het Fonds heeft ondersteund en hoe een aanvraag kan worden ingediend.

 Stichting Beheer SNS REAAL
Orteliuslaan 27
3528 BA  UTRECHT

E: contact@beheersnsreaal.nl

T: (070) 206 01 70*

*) Telefoon VDH Bestuurszaken, vraagt u naar Gert van der HouwenHandelsregister KvK Utrecht
nr. 41091124
Snelkoppelingen

.