Ga direct naar


Benoeming Nol Hoevenaars

donderdag 08 september 2011 11:19

Met ingang van 7 september jl. is de heer Nol Hoevenaars (62) benoemd als bestuurder van Stichting Beheer SNS REAAL. De heer Hoevenaars is de opvolger van de heer Den Hoed die conform het rooster van aftreden per 1 mei jl. zijn functie als bestuurder heeft neergelegd.
Hoevenaars was onder meer voorzitter van de Raad van Bestuur van Achmea Groep en CEO van Eureko. Hij is momenteel werkzaam als zelfstandig adviseur en vervult enkele commissariaten. Met de benoeming van Hoevenaars bestaat het bestuur van Stichting Beheer SNS REAAL weer uit vijf personen.

Meer >

 

« TerugStichting Beheer SNS REAAL
Orteliuslaan 27
3528 BA  UTRECHT

E: contact@beheersnsreaal.nl

T: (070) 206 01 70*

*) Telefoon VDH Bestuurszaken, vraagt u naar Gert van der HouwenHandelsregister KvK Utrecht
nr. 41091124
Snelkoppelingen

.