Ga direct naar


Afscheid Jean den Hoed

vrijdag 27 mei 2011 11:40

In overeenstemming met het Rooster van Aftreden is de heer Jean den Hoed per mei 2011 terug getreden als bestuurslid van Stichting Beheer SNS REAAL. Jean den Hoed heeft vanaf 2003 zitting gehad in het bestuur.

Het bestuur is Jean den Hoed zeer erkentelijk voor de deskundige, kritische en constructieve wijze waarop hij zijn bestuurderschap invulling heeft gegeven.

« TerugStichting Beheer SNS REAAL
Orteliuslaan 27
3528 BA  UTRECHT

E: contact@beheersnsreaal.nl

T: (070) 206 01 70*

*) Telefoon VDH Bestuurszaken, vraagt u naar Gert van der HouwenHandelsregister KvK Utrecht
nr. 41091124
Snelkoppelingen

.