Ga direct naar


Verzoek tot voorlopig getuigenverhoor afgewezen

donderdag 22 januari 2015 14:33

De Rechtbank Amsterdam heeft op 15 januari 2015 het door Stichting Beheer ingediende verzoek tot een voorlopig getuigenverhoor tegen SNS REAAL afgewezen. Het verzoek is naar de mening van de Rechtbank te prematuur. Het komt er op neer dat Stichting Beheer eerst de Ondernemingskamerprocedure moet afwachten, omdat niet vaststaat dat de deskundigen straks niet alle informatie waarover SNS REAAL beschikt in hun onderzoek zullen betrekken.

Juist omdat deze procedure jaren gaat duren, is het naar de mening van Stichting Beheer van belang om nu getuigen te horen, omdat anders kostbare informatie in de hoofden van betrokkenen verloren gaat.

Stichting Beheer houdt de mogelijkheid van hoger beroep tegen de uitspraak nog open. De termijn die hiervoor staat, is drie maanden.

« TerugStichting Beheer SNS REAAL
Orteliuslaan 27 
3582 BA  UTRECHT

E-mail:       contact@beheersnsreaal.nl
Telefoon:   (070) 206 01 70*

*) Dit is het telefoonnummer van VDH Bestuurszaken, u kunt vragen naar Gert van der Houwen.
    Hij helpt u graag verder.Handelsregister KvK Utrecht
nr. 41091124
Snelkoppelingen

.