Ga direct naar


Eerst de Staat en dan de Stichting

vrijdag 19 november 2010 14:22

Stichting Beheer SNS REAAL heeft aangegeven in beginsel bereid te zijn om de afspraak met SNS REAAL inzake de gelijktijdige pro rata terugkoop van haar core Tier 1 securities samen met de terugkoop van de aan de Nederlandse staat uitgegeven core Tier 1 securities los te laten. Dit is donderdag 18 november via een persbericht van SNS REAAL bekend gemaakt.

De Stichting heeft daarbij de volgende voorwaarden gesteld:

  • De Stichting houdt vast aan haar bestaande recht van terugkoop van € 58 miljoen in drie gelijke termijnen van elk 19.4 miljoen per ultimo 2010, 2011 en 2012. Mochten de core Tier 1 securities van de Nederlandse Staat voor eind 2012 voor een deel eerder worden teruggekocht, dan zal SNS REAAL ook het nog niet teruggekochte deel van de € 58 miljoen moeten terugkopen, e.e.a. onder voorbehoud van toestemming van De Nederlandsche Bank.
  • Gezien haar aanzienlijk belang in niet-stemgerechtigd kapitaal, hecht de Stichting eraan haar meerderheidsbelang in gewone aandelen SNS REAAL te handhaven, zoals reeds eerder aangegeven op de algemene vergadering van aandeelhouders in april 2010. Mocht er in de periode voordat de Stichting core Tier 1 securities volledig zijn teruggekocht een emissie van gewone aandelen plaatsvinden dan zal de Stichting in staat worden gesteld door middel van conversie van core Tier 1 securities haar meerderheidsbelang te handhaven. SNS REAAL heeft op dit moment geen plannen voor de uitgifte van aandelen, aldus Ronald Latenstein, Voorzitter van de Raad van Bestuur tijdens de Investor Day 2010.

 

De Raad van Bestuur van SNS REAAL heeft grote waardering uitgesproken voor de opstelling van de Stichting en heeft aangegeven zich in de voorwaarden te kunnen vinden.  Ook heeft Ronald Latenstein, aangegeven dat SNS REAAL zich zal inspannen om de core Tier 1 securities van de Stichting binnen redelijke tijd na terugkoop van de core Tier 1 securities van de Nederlandse Staat terug te kopen. 

« TerugStichting Beheer SNS REAAL
Orteliuslaan 27
3528 BA  UTRECHT

E: contact@beheersnsreaal.nl

T: (070) 206 01 70*

*) Telefoon VDH Bestuurszaken, vraagt u naar Gert van der HouwenHandelsregister KvK Utrecht
nr. 41091124
Snelkoppelingen

.