Ga direct naar


Inschrijving op uitgifte nieuwe gewone aandelen SNS REAAL N.V.

woensdag 30 september 2009 15:03

Op 24 september 2009 kondigde SNS REAAL de uitgifte aan van ruim 26 miljoen nieuwe gewone aandelen SNS REAAL. Stichting Beheer heeft op deze uitgifte ingeschreven voor ruim 1.9 miljoen aandelen.

Door deze inschrijving die volledig is toegewezen, blijft het stemrecht van Stichting Beheer in SNS REAAL fractioneel boven de 50% (was 54.3%). Het bestuur van de Stichting heeft zoals eerder aangegeven, geen bezwaar tegen een minderheidsbelang in SNS REAAL, maar geeft op dit moment vanwege haar substantiële extra belang in SNS REAAL de voorkeur aan een meerderheidspositie. Dit extra belang bedraagt euro 1.1. miljard, waarvan euro 600 miljoen aan aandelen B en euro 500 miljoen aan core tier 1 securities.

SNS REAAL heeft het voornemen bekend gemaakt om de opbrengst van de emissie aan te wenden voor gedeeltelijke financiering van de inkoop van euro 185 miljoen van de in totaal euro 750 miljoen core tier 1 securities geplaatst bij de Staat (Staats Securities) en euro 65 miljoen van de in totaal euro 500 miljoen core tier 1 securities geplaatst bij de Stichting (Stichting Securities).

De Stichting had bij inkoop door SNS REAAL van euro 185 miljoen Staats Securities, recht op een pro rata 'aflossing' van euro 123 miljoen aan Stichting Securities. De stichting heeft ingestemd met een 'aflossing' van euro 65 miljoen in december 2009 en opschorting van de 'aflossing' van de overige euro 58 miljoen aan Stichting Securities die door SNS REAAL zal worden ingekocht in drie delen van euro 19 miljoen elk per ultimo 2010, 2011 en 2012, als de omstandigheden het toelaten en onder voorbehoud van toestemming van DNB.

De Stichting is verder met SNS REAAL overeengekomen dat de verschuldigde 20% inkoopvergoeding over euro 167 miljoen Stichting Securities wordt kwijtgescholden. Het totale bedrag aan door SNS REAAL te betalen inkoopvergoedingen wordt hierdoor met euro 33.4 miljoen beperkt.

« TerugStichting Beheer SNS REAAL
Orteliuslaan 27
3528 BA  UTRECHT

E: contact@beheersnsreaal.nl

T: (070) 206 01 70*

*) Telefoon VDH Bestuurszaken, vraagt u naar Gert van der HouwenHandelsregister KvK Utrecht
nr. 41091124
Snelkoppelingen

.