Ga direct naar


Stichting Beheer belanghebbende bij enquêteverzoek VEB

maandag 26 januari 2015 15:21

Met de indiening van een verweerschrift heeft Stichting Beheer SNS REAAL zich op 22 januari 2015 aangemeld als belanghebbende bij het door de VEB (vereniging van effectenbezitters) bij de Ondernemingskamer ingediende verzoek, om een onderzoek te starten ex artikel 2:345 BW naar de gang van zaken bij SNS REAAL, SNS Bank en Property Finance. Stichting Beheer wil het onderzoek laten verrichten over de periode vanaf 1 januari 2012 tot en met het moment van het intrekken door SNS REAAL van de bezwaren tegen het SREP-besluit van DNB. 

De Ondernemingskamer heeft de mondelinge behandeling van het verzoek van de VEB gesplitst in twee delen. Op 19 februari 2015 zal de Ondernemingskamer eerst de bevoegdheid en ontvankelijkheid van het verzoek van de VEB in behandeling nemen en daar uitspraak over doen. Afhankelijk van de uitkomst hiervan zal in een later stadium de inhoudelijke kant van het verzoek worden behandeld.

« TerugStichting Beheer SNS REAAL
Orteliuslaan 27
3528 BA  UTRECHT

E: contact@beheersnsreaal.nl

T: (070) 206 01 70*

*) Telefoon VDH Bestuurszaken, vraagt u naar Gert van der HouwenHandelsregister KvK Utrecht
nr. 41091124
Snelkoppelingen

.