Ga direct naar


Bestuursmutatie

dinsdag 01 juli 2014 09:54

Met ingang van 10 juni 2014 zijn de heren Kortmann en Muller afgetreden als bestuurder van Stichting Beheer SNS REAAL.  In verband met de gewijzigde situatie die is ontstaan na de nationalisatie van SNS REAAL heeft het bestuur van Stichting Beheer SNS REAAL begin 2014 besloten om het bestuur terug te brengen van vijf naar drie personen. Het bestuur van Stichting Beheer SNS REAAL bestaat nu uit de heren Overmeer (voorzitter), Den Boogert (vicevoorzitter) en Hoevenaars.

De heren Kortmann en Muller waren vanaf het eerste uur bestuurslid van Stichting Beheer SNS REAAL. Het bestuur is hen veel dank verschuldigd voor hun jarenlange inzet, deskundige inbreng en betrokkenheid.

« TerugStichting Beheer SNS REAAL
Orteliuslaan 27
3528 BA  UTRECHT

E: contact@beheersnsreaal.nl

T: (070) 206 01 70*

*) Telefoon VDH Bestuurszaken, vraagt u naar Gert van der HouwenHandelsregister KvK Utrecht
nr. 41091124
Snelkoppelingen

.