Ga direct naar


13 november 2008

Stichting Beheer SNS REAAL voorziet SNS REAAL van core Tier 1 capital om haar solvabiliteitspositie te verbeteren

Stichting Beheer SNS REAAL voorziet SNS REAAL N.V. van €500 miljoen niet-stemgerechtigd core Tier 1 capital.

Uitzonderlijke marktomstandigheden hebben geleid tot hogere kapitaalvereisten voor financiële instellingen, zo ook voor SNS REAAL N.V. (“SNS REAAL”). Stichting Beheer SNS REAAL (“de Stichting’’) heeft besloten om SNS REAAL in deze uitdagende periode van dienst te zijn bij het vervullen van deze hogere kapitaalvereisten. Een van de doelstellingen van de Stichting is het behartigen van de belangen van SNS REAAL en alle daarbij betrokkenen, hetgeen ook in de voorwaarden voor het verleende kernkapitaal tot uitdrukking komt. Deze zijn anders dan de voorwaarden die door de Nederlandse Staat verbonden zijn aan het door haar verstrekte kernkapitaal van €750 miljoen aan SNS REAAL. De voorwaarden van de Stichting gaan uit van een lagere coupon en lagere terugkoop prijs. Bovendien kan het kernkapitaal van de Stichting niet geconverteerd worden in aandelen en zijn er geen corporate governance vereisten aan verbonden.

De belangrijkste voorwaarden van het kernkapitaal dat door de Stichting verstrekt wordt treft U aan in de appendix.

Stichting Beheer SNS REAAL:

Ad Brits
ad.brits@beheersnsreaal.nl
Tel: +31 (0) 30 2337602 / +31 (0) 6 53162370

Maliebaan 14
3581CN Utrecht
Postbus 14136
3508 SE Utrecht

 Stichting Beheer SNS REAAL
Orteliuslaan 27
3528 BA  UTRECHT

E: contact@beheersnsreaal.nl

T: (070) 206 01 70*

*) Telefoon VDH Bestuurszaken, vraagt u naar Gert van der HouwenHandelsregister KvK Utrecht
nr. 41091124
Snelkoppelingen

.