Ga direct naar


19 februari 2009

Rob Zwartendijk vertrekt bij Stichting Beheer SNS REAAL

De heer Rob Zwartendijk legt per vandaag zijn functie neer van Voorzitter van het Bestuur van Stichting Beheer SNS REAAL, vooruitlopend op zijn voorgenomen benoeming tot Voorzitter van de Raad van Commissarissen van SNS REAAL.

Rob Zwartendijk is sinds augustus 2006 voorzitter van Stichting Beheer SNS REAAL.

Het bestuur van Stichting Beheer raakt met het vertrek van Rob Zwartendijk een ervaren en deskundig voorzitter kwijt. Zwartendijk heeft na de beursgang van SNS REAAL de nieuwe onafhankelijke rol van de Stichting als meerderheidsaandeelhouder van SNS REAAL vorm en inhoud gegeven.

De Raad van Commissarissen van SNS REAAL krijgt met Rob Zwartendijk een beoogd voorzitter met ruime bestuurlijke ervaring en kennis van de onderneming.

Het Bestuur van Stichting Beheer buigt zich over de invulling van de ontstane vacature. Als Vice-Voorzitter zal Jan Overmeer voorlopig de functie van Voorzitter waarnemen.

Voor informatie:
Ad Brits 030-2337602 of ad.brits@beheersnsreaal.nl

Snelkoppelingen

.